Bezpłatne szkolenie - edukacja osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Edukacja osób z
niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z
sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa" realizowane w ramach
projektu „Dostępny UMCS" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym
celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników/czki szkolenia
umiejętności komunikacyjnych, m.in. w zakresie porozumiewania się z
osobami z niepełnosprawnością oraz nabycie przez nich umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia trwają 8 godzin dydaktycznych, realizacja pierwszego szkolenia
planowana jest w lutym, łącznie będzie 5 grup szkoleniowych.

W razie zainteresowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a
następnie przesłać go do Biura Projektu (DS „IKAR", ul.
Czwartaków 15, pok. 8) lub przekazać za pośrednictwem w Kancelarii
UMCS, plac Marii Curie Skłodowskiej 5, z dopiskiem projekt „Dostępny
UMCS".

Więcej szczegółów na:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,18843,szkolenie-edukacja-osob-z-niepelnosprawnosciami-komunikacja-umiejetnosc-radzenia-sobie-z-sytuacja-kryzysowa-interwencja-kryzysowa-dla-50-osob,97781.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2021