Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski – zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Oddział w Lublinie) serdecznie zapraszają na Konferencję naukową „Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”.

Konferencje odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.
Na zgłoszenia oczekujemy do 31 października 2016 r. pod adresem email: bezpieczenstwoeuropy@gmail.com

Pragniemy podkreślić, że Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, a także Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie.

W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad. Efektem konferencji będzie książka opublikowana na przełomie 2016/2017 roku.

Kierownictwo konferencji
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Wojciech Sokół

Sekretarz konferencji
Dr Anna Szwed-Walczak

 

 

 

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2016