Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski

Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Oddział w Lublinie) serdecznie zapraszają na Konferencję naukową „Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa".

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, a także Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2016