Arystoteles i natura współczesnej polityki

Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych zaprasza na kolejne w tym roku akademickim spotkanie. Tym razem poświęcone ono będzie Arystotelesowi i jego rozumieniu polityki. Czy teoria antycznego filozofa może pomóc nam zrozumieć współczesną rzeczywistość polityczną? A może najwyższa pora odesłać ją do lamusa historii?

 

Spotkanie odbędzie sie 12 stycznia 2018 roku o godz. 12:45 w pokoju 104 na Wydziale Politologii.

Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych obejmuje swoją działalnością szeroki zakres zagadnień. Jeśli interesuje Cię myśl społeczna i polityczna, zarówno jej historia, jak i współczesność, aktywność ruchów społecznych i politycznych oraz relacje między religią i polityką, to dzięki uczestnictwu w Kole będziesz miał okazję do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej tych kwestii.

Profil facebookowy KMSiRP: https://www.facebook.com/KMSRP.UMCS/

Przewodnicząca: Weronika Czyżyk (czyzyk.w@wp.pl)

Opiekun naukowy: dr Kamil Aksiuto (kamaks@poczta.umcs.lublin.pl)

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2018