30. rocznica powstania Zakładu Myśli Politycznej

Zapraszamy na sympozjum naukowe w 30. rocznicę powstania Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS.

27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 14:00 w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się uroczyste otwarcie sympozjum naukowego z okazji 30. rocznicy powstania Zakładu Myśli Politycznej, odbywające się pod patronatem Arkadiusza Bartkowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego.

Podczas sympozjum omawiane będą zagadnienia:

  1. Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego.
  2. Kategorie myśli politycznej, metodologia, stan badań.
  3. Adaptacja i modernizacja.

Komitet Honorowy
Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Dziekan Wydziału Politologii prof. zw. dr hab. Grzegorz Janusz
Dr Jerzy Gryz - Prezes Stowarzyszenia Lubelszczyzna w Europie

Komitet organizacyjny:
Prof. zw. dr hab. Ewa Maj - Kierownik Zakładu Myśli Politycznej
Dr Eleonora Kirwiel, dr Ewelina Podgajna - sekretarze

Sympozjum naukowe służy uczczeniu 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podsumowanie i zakończenie obrad planowane jest na godz. 18.45.

Załączniki

    Aktualności