„Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”

Zakład Myśli Politycznej i Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”. Konferencja odbędzie się 14 czerwca br. na Wydziale Politologii.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele. Temat przewodni konferencji zamierzamy zrealizować wykorzystując następujące zagadnienia:

 • Pojęcie i historia muzyki politycznej;
 • Wymiary, nurty, gatunki i style muzyki politycznej;
 • Rola muzyki w kształtowaniu postaw patriotycznych i irredentystycznych;
 • Muzyka jako instrument władzy i wpływu politycznego;
 • Muzyka w służbie ideologii;
 • Muzyka w komunikowaniu politycznym;
 • Muzycy jako aktorzy polityczni;
 • Zastosowanie muzyki w marketingu politycznym;
 • Zaangażowanie polityczne twórców muzyki i ich upolitycznienie;
 • Poziomy partycypacji muzyki politycznej w życiu społecznym;
 • Piosenka satyryczna w polityce;
 • Muzyka polityczna w dobie nowych mediów;
 • Muzyka polityczna a popkultura;
 • Muzyka subkultur młodzieżowych;
 • Aksjologia muzyki politycznej;
 • Infosfera muzyczna w symbolice politycznej.

Wskazany powyżej katalog zagadnień nie jest zamknięty, zachęcamy do zgłaszania propozycji tematycznych, związanych z motywem przewodnim konferencji. Obrady będą prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. Efektem konferencji będą książki opublikowane w  roku 2019. Teksty należy składać w terminie do 14.08.2018 r.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zamieszczonego na poniższej stronie internetowej: www.muzykapolityczna.umcs.pl do 25 kwietnia 2018 r. Decyzję o przyjęciu referatów Rada Naukowa konferencji podejmie do 30 kwietnia 2018 r. Ostateczny program zostanie przedstawiony do 15 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł dla pracowników naukowych, 200 zł dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 14 maja 2018 r.). Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego opłata zmniejszona jest o 50 zł. W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad.

Kierownicy konferencji: dr Tomasz Bichta, dr Anna Szwed-Walczak
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Ewa Maj, prof. dr hab. Wojciech Sokół
Sekretarze konferencji: dr Michał Wallner, dr Marcin Wichmanowski, mgr Łukasz Jędrzejski, mgr Krzysztof Stanisław Werner

Kontakt:
email: muzykapolityczna@umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  15 lutego 2018