„Czas na Kobiety i Droga do Zarządu. Superwoman na rynku pracy”

Prof. dr hab. Iwona Hofman reprezentowała województwo lubelskie w programie „Czas na Kobiety i Droga do Zarządu. Superwoman na rynku pracy” realizowanym przez Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan.

Spotkanie programowe odbyło się 19 lutego pod hasłem „Równowaga. Satysfakcja. Sukces”. Brało w nim udział ok. 200 kobiet ze środowisk małej i średniej przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, nauki i szkolnictwa. W panelu dyskusyjnym występowały: Iwona Hofman, Dorota Warakomska (prezeska zarządu stowarzyszenia Kongresu Kobiet), Henryka Strojnowska (członkini Rady Programowej i pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet), Izabela Byzdra (dyrektorka Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Kinga Hendzel (zastępczyni Redaktora Naczelnego ds. Programowych w Radiu Lublin), Bożena Lisowska (radna Sejmiku Województwa Lubelskiego).

Tematyka dyskusji koncentrowała się wokół kilku zagadnień, w tym: sytuacja kobiet na rynku pracy w regionie, rozwiązania instytucjonalne a dobre praktyki zatrudnienia, model zarządzania i cechy osobowości liderki.

W trakcie warsztatów prowadzonych przez Krystynę Błocką-Sowińską (menedżerkę sprzedaży i członkinię Polskiego Stowarzyszenia Mentorów) odpowiadano na następujące pytania: jak budować markę i reputację na rynku pracy?, jak rozwijać twarde kompetencje biznesowe?, jak podnieść poziom satysfakcji i zaangażowania?, jak odnaleźć w sobie siłę przebicia i asertywność?

Udział w programie jest kolejnym wyróżnieniem aktywności prof. Iwony Hofman przez Kongres Kobiet (w 2010 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku Lubelszczyzny).

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2014