„100 lat Niepodległej” - program wydarzeń

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza w dniach 4-9 listopada 2018 r. do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydział Politologii to miejsce historyczne, dawny Pałac Lubomirskich, gdzie w 1918 roku był siedzibą Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, jeden z regionalnych ośrodków władzy w Polsce. To usytuowane w samym centrum Lublina miejsce łączy historię ze współczesnością.

Program wydarzeń na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Plac Litewski 3)

4 listopada 2018 r., godz. 9:00-17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego, balkon

W ramach projektu „Lublin – Wschód Niepodległej” odbędzie się inscenizacja historyczna przemówienia Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 roku o utworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Jednym z elementów inscenizacji będzie przemówienie aktora wcielającego się w postać Daszyńskiego z balkonu Pałacu Lubomirskich, obecnie siedziby Wydziału Politologii UMCS. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Lubelskie w Lublinie.

6 listopada 2018 r., godz. 16:00-18:00, Sala Rady Wydziału Politologii

Seminarium pt. „O aktualności manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej”. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, prof. dr hab. Iwona Hofman - Dziekan Wydziału Politologii UMCS, Bogusław Gorski - Przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Włodzimierz Czarzasty - Przewodniczący SLD, dr hab. Danuta Waniek - Krakowska Akademia, dr hab. prof. UMCS Stefan Stępień.

7 listopada, godz. 13.00, aula im. Ignacego Daszyńskiego

"Wolność inspiruje kreatywność" – panel dyskusyjny projektu Creative Spirits z udziałem lubelskich przedsiębiorców kreatywnych. Lubelscy przedstawiciele przemysłów kreatywnych zaprezentują swoją wizję wolności realizowaną w ich pomysłach i projektach. Unikalni i kreatywni lublinianie prowadzący działalność oraz tworzący nieszablonowe rozwiązania przedstawią swoje projekty, jako przykład dobrych, rynkowych praktyk inspirujących innych. Podczas panelu zaprezentują potencjał środowisk kreatywnych w Lublinie, pokazując, jak ważna w ich działaniach jest idea wolności. Projekt realizowany w ramach II fazy projektu „Creative Spirits – Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III, organizatorem panelu jest Miasto Lublin.

7 listopada 2018 r., Salon POLITYKI, godz. 17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego

„Następne 100 lat. Lublin, Polska, Europa, Świat”. Jak wykorzystać następną kadencję by z Lublina uczynić rzeczywistą metropolię. Polityczno-wizjonerska dyskusja z udziałem m.in. dr. Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin, dr Katarzyny Radzik-Maruszak, Anny Dąbrowskiej - Homo Faber, Justyny Kieruzalskiej, Pawła Rabieja, Piotra Kieracińskiego. Organizatorami wydarzenia są: Wydziału Politologii oraz „Tygodnik Polityka”. Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk.

7 listopada 2018 r, godz. 10:00, 12:00, 17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego
8 listopada 2018 r., godz. 12:00, 17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego

Inscenizacja teatralna przedstawiająca obrady Tymczasowego Rządu Ludowego, które 100 lat temu odbywały się w Pałacu Lubomirskich w obecnej siedzibie Wydziału Politologii. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury w Lublinie.

8 listopada 2018 r., godz. 11:00-15:00, sala 109

Konferencja naukowa pt. „Ludowa wizja Niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie”. Organizatorzy Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Konferencja zorganizowana jest w ramach projektu „Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

8 listopada 2018 r., godz. 12:00-19:00, Sala Rady Wydziału Politologii

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką” organizowana w 100-lecie uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego, które umożliwiło im wzięcie udziału w elekcji do Sejmu Ustawodawczego. Organizatorami konferencji są Wydział Politologii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Gośćmi spotkania będą m.in. Henryka Strojnowska - Kongres Kobiet, Magdalena Długosz - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, dr Tomasz Kitliński, Joanna Prochowicz - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, Maja Zaborowska - Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018.

9 listopada 2018 r., godz. 17:00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego

Finał Ogólnopolskiej Akademii Opowieści „Nieznani bohaterowie naszej Niepodległości”. W programie wykład Adama Michnika, spotkanie z laureatami i odczytanie zwycięskiego tekstu. Współpartnerami wydarzenia są: Teatr NN i Gazeta Wyborcza.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2018