Zmarł śp. prof. dr hab. Tadeusz Stanisław Gałkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 lipca 2020 r. w Warszawie zmarł prof. dr hab. Tadeusz Stanisław Gałkowski, wieloletni pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Prof. dr hab. Tadeusz Stanisław Gałkowski

Wybitny polski uczony, psycholog i pedagog specjalny, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej zajmujący się psychologicznymi podstawami komunikacji z głuchymi oraz autyzmem. Studia wyższe z zakresu filozofii chrześcijańskiej ukończył w 1957 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1969 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem rozprawy była prof. Lidia Geppert. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 1974 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Do 1982 roku był zatrudniony w Instytucie Psychologii tejże Uczelni. W roku 1983 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Promotor licznych dysertacji doktorskich i recenzent tychże oraz w postępowaniu na stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora.

 Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 06.08.2020 roku o godzinie 11.20 na Cmentarzu Bródnowskim w Kościele św. Wincente à Paulo w Warszawie.

Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie do rodzinnego grobu.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 lipca 2020