Zmarł śp. prof. dr hab. Jan Strelau

Z ogromnym smutkiem żegnamy

prof. dra hab. Jana Strelaua

jednego z najwybitniejszych polskich psychologów, dzięki któremu polska myśl psychologiczna 
znalazła trwałe miejsce w światowej nauce. 

 pioniera polskich badań w zakresie psychologii różnic indywidualnych
i genetyki zachowania,
twórcy regulacyjnej teorii temperamentu, stanowiącej kanon współczesnej wiedzy psychologicznej,
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
członka Academia Europaea,
honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych PAN,

nauczyciela kilku pokoleń polskich psychologów,
Wybitnego Uczonego i Wspaniałego Człowieka.

 

Pracownicy Instytutu Psychologii UMCS

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 lipca 2020