Zawiadomienie

Szanowni Państwo
W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. (zarządzenie w załączeniu – proszę o zapoznanie się z pełnym tekstem)

PRZYPOMINAM

Odwołane zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie. Zajęcia nie będą realizowane do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 15 kwietnia br.

Doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych i innych form kształcenia powinni ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty z jednostkami ich obsługującymi. Zaleca się wykorzystywanie przez nich korespondencji poprzez system USOS i kontakt telefoniczny.

Zawieszamy realizację praktyk studenckich.

Zwracam szczególną uwagę na ograniczenie bezpośrednich kontaktów studentów i pracowników - konsultacje ze studentami prowadzimy wyłącznie w oparciu o kontakt elektroniczny.

Prosimy wszystkich nauczycieli akademickich aby ograniczyć przebywanie na terenie obiektów uczelni do niezbędnego minimum.

Kontakty z sekretariatami Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii, a także Dziekanatem proszę prowadzić wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Planowane rozporządzenie Ministra dotyczące przedłużenia ważności legitymacji studenckich, przewiduje automatyczne ich przedłużenie do 31.05.2020 (bez konieczności kontaktu z Dziekanatami).

Kolejne informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    12 marca 2020