Zapraszamy pracowników UMCS na warsztat pn. „Zrozumieć autyzm - Uczelnia neuroróżnorodna”

[Grafika. Ilustracja kolorowa. Plakat - zaproszenie na warsztat pod tytułem „Zrozumieć autyzm - Uczelnia neuroróżnorodna” skierowany do pracowników UMCS, który odbędzie się w terminie 29.04.2021 r. w godz. 13:00-16:00. Na górze plakatu znajduje się: logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz logo "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny". Poniżej, po lewej stronie plakatu, znajduje się logo "Język Autyzmu 2021". W centralnej części plakatu znajdują się najważniejsze informacje na temat warsztatu. Na dole plakatu umieszczono informację, że warsztat realizowany w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz logo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także logo Akademickiego Centrum Wsparcia.]

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. w godz. 13:00-16:00 na platformie MS Teams.

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    22 kwietnia 2021