Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w sem. letnim roku ak. 2020/2021

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim
rozpoczną się dnia 22 lutego 2021 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 01 marca 2021 roku godzinie 23.59.

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    15 lutego 2021