Zajęcia, egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim

   Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zajęcia  dydaktyczne  do  końca  semestru  letniego realizowane  są  zgodnie  z  kalendarzem  akademickim UMCS (2019 -2020),  wyłącznie w systemie zdalnym. Semestr letni nie zostanie przedłużony.

 

 Szczegóły funkcjonowania dydaktyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii:

   Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w systemie zdalnym.

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2020