Zajęcia dodatkowe dla studentów I lat - st. stacjonarne

Zajęcia dodatkowe dla studentów I lat studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

Zajęcia dodatkowe dla studentów I lat studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

     W ramach programu MEN wspierającego uczelnie w zakresie wyrównywania  poziomu wiedzy  studentów Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS proponuje bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:

 • Język angielski (30 godzin) – zajęcia realizowane stacjonarnie
  Studenci będą mieli okazję na rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim i prowadzenia dyskusji dzięki zastosowaniu metod aktywizujących w pozytywnej oraz bezstresowej atmosferze. Są to niezbędne umiejętności, które będą wykorzystywane w trakcie studiów. Zwiększą również swoją szansę na udział w programie Erasmus+.
 • Przygotowanie prac pisemnych i wystąpień publicznych – język polski w praktyce (30 godzin) – zajęcia realizowane zdalnie
  Studenci będą mieli okazję do rozwijania umiejętności: dokonywania analizy tekstu naukowego, przygotowywania prac pisemnych w różnych formach narracji (np. esej, recenzja), przygotowywania prezentacji multimedialnych, z uwzględnieniem zasad edytorskich. Studenci będą uczyli się skutecznego argumentowania i przekonywania oraz kultury wystąpień publicznych. Są to niezbędne umiejętności, które będą wykorzystywane w trakcie studiów.

    Zajęcia realizowane będą  w soboty w  okresie: listopad – grudzień br.

    Rejestracja na zajęcia odbędzie się w dniach: 08 – 13 października (Wirtualny Kampus)

– obszary organizacyjne- Instytut Pedagogiki>zajęcia dodatkowe (Animacja kultury, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Praca socjalna)

– obszary organizacyjne- Instytut Psychologii>zajęcia dodatkowe (Psychologia)

      Każdy student może dokonać wyboru wyłącznie  jednych zajęć. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych ma charakter dobrowolny.

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  6 października 2021