Wybór fakultetów Instytut Pedagogiki

Wybór fakultetów na semestr zimowy 2016 dla studentów Instytutu Pedagogiki

Zapisy na fakultety odbędą się w dniach od 15 do 19 czerwca

ZAPISY - link aktywny od 15 czerwca od godziny 08:00

 

INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETU


1. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób – minimalna liczba warunkująca uruchomienie.
2. Istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy, tylko w dwóch przypadkach:
2.1. Student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu (doc. dr Ewa Kozak – Czyżewska),
2.2. Student chce zmienić tematykę fakultetu – wymagana jest pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet. Zmiany tematyki fakultetu, student po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, może dokonać zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu tj. do 30 czerwca.

3. PRZY DOKONYWANIU WYBORU PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ ROK STUDIÓW, NA KTÓRYM BĘDĄ PAŃSTWO

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2016