wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich na kierunku praca socjalna

W dniu 24.03.2018r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich na kierunku praca socjalna. Studia były realizowane w ramach projektu „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja.

Na uroczystość przybyli studenci pracy socjalnej głównie z województwa lubelskiego, których w imieniu gospodarzy przywitały dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw. oraz dr hab. M. Czechowska-Bieluga, prof. nadzw. sprawująca opiekę merytoryczną nad studiami. W spotkaniu uczestniczyły również Prodziekan ds. studenckich dr Małgorzata Kuśpit, Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr hab. Anna Dudak, prof. nadzw. oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Anna Wojnarska.

Podczas uroczystości dr Edyta Masternak wygłosiła niezwykle ciekawy a zarazem inspirujący wykład pt. Trąd. Wielkie oczy strachu. Doświadczenia z pobytu  w ośrodku rehabilitacji trędowatych Jeevodya w Indiach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotograficzną relacją z uroczystości oraz z pobytu dr Edyty Masternak w Indiach.

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2018