Wizyta studyjna w polskiej szkole w Bergen

W dniach 8-13 grudnia b.r. dr hab. Teresa Parczewska, dr hab. Urszula Oszwa, dr Zofia Maleszyk, dr Bernadeta Ceglińska, dr Krzysztof Kruszko, dr Krystyna Kusiak oraz dr Małgorzata Chojak z Zakładu Dydaktyki uczestniczyli w wizycie studyjnej w Szkole Polskiej w Bergen. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, z zakresu funduszy EOG i norweskich.

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy ze szkołą, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców. Uczestnicy wizyty mieli także możliwość obserwacji rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych, charakterystycznych dla nauczania polonijnego poza granicami kraju. W trakcie pobytu pracownicy UMCS spotkali się z nauczycielami i rodzicami, a także uczestniczyli w uroczystościach związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Efektem wizyty studyjnej ma być opracowanie systemowego i systematycznego wsparcia dla tego typu placówek, wykorzystującego potencjał intelektualny Zakładu Dydaktyki oraz możliwości Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Wspólne zdjęcie z Dyrekcją placówki (mgr Magdaleną Stromską oraz mgr Iwoną Mazurek-Orłowską) oraz Aniołkami ;)

Grupa przedszkolna na zajęciach w szkole polskiej (w sali przedszkola norweskiego)

Miasto Bergen zrobione z pierników – coroczna wystawa organizowana przez dzieci i nauczycieli z miejscowych szkół i przedszkoli

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2016