Warsztaty Edukacji Międzykulturowej ON-LINE

WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
dla studentek i studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii (nieodpłatne)
Termin4.05 (poniedziałek), 5.05 (wtorek), 6.05 (środa), 8.05 (piątek).

Czas trwania: 4 moduły po 4 godziny dydaktyczne Razem: 16 h
Czas trwania: 10.00-13.00 w terminie spotkania
Zapisy: agata.swidzinska@poczta.umcs.lublin.pl (wg kolejności zgłoszeń – proszę podać rok i kierunek studiów)

WARSZTATY BĘDĄ MIAŁY FORMUŁĘ ON-LINE NA PLATFORMIE PROJEKTU „MIĘDZY INNYMI“

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest deklaracja uczestnictwa we wskazanych terminach.

Koncepcja warsztatów została przygotowana przez Zespół Trenerski projektu „Między Innymi” składający się z doświadczonych trenerek i trenerów, coachów oraz psycholożek i psychologów międzykulturowych, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w innej kulturze. Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych zespołu, a także analizy najnowszych trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju Europy.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY

TEMATYKA WARSZTATÓW:

I Moduł: „Wstęp do edukacji międzykulturowej” obejmuje:
- Wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość” i „edukacja międzykulturowa”;
- Zjawiska występujące na styku kultur i strategie radzenia sobie z nimi: różnice międzykulturowe, stereotypy, uprzedzenia;
- Możliwość realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programu „Erasmus+ Młodzież”.

II Moduł: „Stereotypy i ich wpływ na relacje międzykulturowe” obejmuje:
- Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych (edukacyjnym, zawodowym, prywatnym);
- Pogłębianie wiedzy nt. wymiarów kultury, stereotypów i uprzedzeń oraz zrozumienie ich wpływu na współpracę międzykulturową;
- Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań występujących w różnych kulturach;
- Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym;
- Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami w różnych kontekstach międzykulturowych.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    23 kwietnia 2020