Warsztaty Edukacji Międzykulturowej dla studentek i studentów kierunku Psychologia i Pedagogika (nieodpłatne)

Warsztaty „Edukacji międzykulturowej” organizowane są przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS dla studentek i studentów IV i V roku kierunku Psychologia oraz studentek i studentów kierunku Pedagogika II stopnia.

Termin: 2-3 lutego 2018 r.

Czas trwania: 2 moduły po 8 godzin dydaktycznych (po 6 godzin zegarowych)

Start: godzina 9.00 (piątek i sobota), sala 10, ul. Narutowicza 12

Zapisy: agataswidzinska1@onet.eu (wg kolejności zgłoszeń – proszę podać rok i kierunek studiów)

 

Warsztaty „Edukacji międzykulturowej” organizowane są przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS dla studentek i studentów IV i V roku kierunku Psychologia oraz studentek i studentów kierunku Pedagogika II stopnia.

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest deklaracja uczestnictwa w dwu komplementarnych modułach.

I Moduł: „Wstęp do edukacji międzykulturowej” obejmuje:

- Wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość” i „edukacja

międzykulturowa”;

- Zjawiska występujące na styku kultur i strategie radzenia sobie z nimi: różnice międzykulturowe, stereotypy, uprzedzenia;

- Możliwość realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programu „Erasmus+ Młodzież”.

II Moduł: „Komunikacja międzykulturowa” obejmuje:

- Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych (edukacyjnym, zawodowym, prywatnym);

- Pogłębianie wiedzy nt. wymiarów kultury, stereotypów i uprzedzeń oraz zrozumienie ich wpływu na współpracę międzykulturową;

- Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań występujących w różnych kulturach;

- Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym;

- Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami w różnych kontekstach międzykulturowych.

Koncepcja warsztatów została przygotowana przez Zespół Trenerski projektu „Między Innymi” składający się z doświadczonych trenerek i trenerów, coachów oraz psycholożek i psychologów międzykulturowych, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w innej kulturze. Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych zespołu, a także analizy najnowszych trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju Europy.

Warsztaty poprowadzą: Marta Brzezińska-Hubert, Anna Huminiak

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2018