Warsztaty dla nauczycieli

UZALEŻNIENIE od GIER - warsztaty dla nauczycieli w ramach programu wsparcia dla szkół

   W ramach uruchomionego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii wsparcia dla Szkół i Rad pedagogicznych nasi pracownicy przygotowali na najbliższy rok blisko 40 szkoleń i warsztatów. Aktywna współpraca z placówkami oświatowymi jest dla nas istotnym elementem wymiany informacji oraz doświadczeń, a także poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętej edukacji i wychowania.

   W dniu 22 października 2020 roku odbyło się zdalne szkolenie dla 60 nauczycieli Zespołu Szkół nr 12  w Lublinie. Podejmowana tematyka dotyczyła kwestii związanych z uzależnieniem dzieci i młodzieży od komputera oraz gier komputerowych.  Ważnym elementem warsztatów była także sztuka komunikowania się, zarówno z dzieckiem, jak i całym systemem (rodzice, nauczyciele, rówieśnicy). Oprócz kwestii teoretycznych poruszano w szczególności te praktyczne, które dotyczyły studium przypadku i umiejętności reagowania w określonych sytuacjach kryzysowych czy terapeutycznych.

Prowadzącą spotkanie była mgr Marlena Stradomska – wykładowca akademicki
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS).

Pełna oferta Wydziałowych warsztatów i szkoleń dla nauczycieli znajduje się na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/warsztaty-dla-szkol-i-instytucji-wspolpracujacych,20269.htm

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    20 listopada 2020