Udział pracowników Instytutu Pedagogiki W XXV Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „EDUKACJA JUTRA”

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski podczas wygłaszania wykładu.
Autor zdjęcia: Anna M.Żukowska

W dniach 24-26 czerwca 2019 r. w Zakopanem, w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY” odbyło się kolejne, jubileuszowe XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, nad którym patronat honorowy objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu – dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH oraz Starosta Powiatu Tatrzańskiego – Piotr Bąk i. Burmistrz Miasta Zakopane – Leszek Dorula. Patronat naukowy nad Sympozjum objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Palki (UJ) i dr hab. Piotra Oleśniewicza, prof. WSH.  

Podstawowym celem jubileuszowego XXV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego było prowadzenie rozważań na temat wyzwalania potencjału dydaktyczno-wychowawczego „edukacji jutra”. Kluczowymi składnikami edukacji są kształcenie i wychowanie. Składniki te mają duży potencjał, który można wyzwalać w przyszłości, opierając się na klasycznej triadzie wartości naczelnych, którymi są PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO. W „edukacji jutra” pożądane będzie zarówno wyzwalanie wartości, jak i przeciwdziałanie antywartościom bądź też ograniczenie ich występowania.

W konferencji uczestniczyli i referaty wygłosili naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych o uznanym prestiżu i renomie, a wśród nich pracownice Instytutu Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS: prof. nadzw. dr hab. Anna M. Żukowska ( Wychowawczy i dydaktyczny potencjał sztuki w edukacji dziecka), prof. nadzw. dr hab. Teresa Parczewska (Autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w percepcji dzieci i rodziców), Wygłoszone referaty zostały opublikowane w dwóch recenzowanych formach wydawniczych;  czasopiśmie „ Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” oraz monografii „Edukacja Jutra”.

Anna M. Żukowska

Prof. dr hab. Danuta Waloszek, prof. dr hab. Stanisław Palka i dr hab. Ryszard Pęczkowski prof.UR podczas debaty.
Autor zdjęcia: Anna M.Żukowska

Część podsumowująca sympozjum. Na pierwszym planie prof. Nitza Davidovitch z Uniwersytetu Ariel w Tel Avivie, za nią dr Dorot Ruth z Art Historian & Lecturer w Tel Avivie.
Autor zdjęcia: Anna M.Żukowska

Podziękowania za współpracę kierowane do recenzentów "Zeszytów Naukowych" i monografii Edukacja Jutra.
Autor zdjęcia: Anna M.Żukowska

Uroczysta kolacja w góralskim anturażu zamykająca sympozjum. Na fotografii: dr hab. Anna M. Żukowska prof. UMCS, prof. dr hab. Krystyna Duraj - Nowakowa, dr Maria Katarzyna Grzegorzewska.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2019