Sprawozdanie z zakończenia II edycji projektu edukacyjnego: „Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela”

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Konfucjusz.

W dniu 17 czerwca 2019 roku, w Instytucie Pedagogiki UMCS, przy ul. Narutowicza 12, odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu edukacyjnego, pod nazwą: Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został opracowany w Zakładzie Dydaktyki, przez zespół w składzie: dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS; dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS; dr hab. Beata Bednarczuk; dr Bernardyna Ceglińska; dr Małgorzata Chojak, dr Krystyna Kusiak; dr Zofia Maleszyk oraz mgr Ewa Sosnowska-Bielicz.

Celem głównym projektu było uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych i informatycznych przez 46 studentów studiów I stopnia  kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna.  

Działania merytoryczne projektu odnosiły się do obszarów zdiagnozowanych jako najbardziej deficytowe, a mianowicie: komunikacja interpersonalna z elementami przedsiębiorczości; współpraca ze środowiskiem lokalnym; mediacje szkolne, rówieśnicze i oświatowe; nowe technologie w pracy nauczyciela. Wymienione  zagadnienia były rozwijane poprzez udział studentów w warsztatach kompetencji, wizytach studyjnych w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz uczestnictwo w dodatkowych zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektów edukacyjnych i społecznych.

Udział w projekcie umożliwił uzyskanie dodatkowych efektów kształcenia oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje, zostały wręczone uczestnikom projektu przez dr Agnieszkę Bochniarz, prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

 

Kierownik merytoryczny projektu:

dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2019