Sprawozdanie z III Tygodnia Pracy Socjalnej

W dniach 3-8 kwietnia 2017 r. odbył się III. Tydzień Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie będący częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS w Trosce o Człowieka. Organizatorem wydarzenia był Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS pod przewodnictwem dr hab. Anny Kanios, prof. nadzw.

Wydarzenie patronatem honorowym objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Lublin.

Czas ten poświęcono na promowanie zawodu pracownika socjalnego oraz odkrywanie potencjału pracowników służb społecznych. W ramach  programu tegorocznego TPS realizowano  profesjonalne szkolenia, warsztaty, spotkania i wykłady. Celem niniejszych wydarzeń było inspirowanie do działań badawczych i rozwoju pracy socjalnej.

W pierwszym dniu Tygodnia Pracy Socjalnej, tj. 03.04.0217 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR na temat: Standardy pracy socjalnej, pod kierunkiem metodyka, mgr Anny Kłos.

Następnie Pani dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw. dokonała prezentacji  projektu  EFS  realizowanego  w  latach  2016-2019  przez  Zakład  Pracy  Socjalnej  UMCS finansowanego  przez  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  programu  POWER. Działanie  5.2.Skuteczna  pomoc  społeczna  pt.  Od  aspiranta  pracy  socjalnej  do  pracownika  socjalnego.

Drugi dzień, tj. 04.04.2017 r. rozpoczął się warsztatem skierowanym do pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR na temat: Relacja, która leczy. O roli życzliwości                      w procesie pomagania, przeprowadzonym przez rekomendowanego psychoterapeutę                       i nauczyciela akademickiego dr Renatę Franczak. Drugim wydarzeniem tego dnia była prezentacja filmu „Zmarszczki” dla studentów pracy socjalnej UMCS, połączona z dyskusją panelową poprowadzoną przez dr Hannę Kachaniuk, eksperta w dziedzinie gerontologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Lublinie. Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat wizerunku osób starszych w oczach ludzi młodych, uświadomienie im potrzeb ludzi starszych i nakreślenie wizji pomocy seniorom.

Kolejny dzień poświęcony był wydarzeniom przeznaczonym dla studentów pracy socjalnej. Zainteresowani studenci wzięli udział w projekcie „Gra terenowa”, przedstawiającym system pomocy społecznej. Zadaniem uczestników było pokonanie przeszkód i przejście przez każdy element systemu pomocy społecznej. Była między innymi okazja do potrenowania pracy grupowej. Następnie odbyła się prezentacja Koła Studentów Pracy Socjalnej UMCS pod kierownictwem dr hab. Marty Czechowskiej-Bielugi podczas której zostały przedstawione cele organizacji oraz opis dotychczasowych działań.

       W czwartek, 06.04.2017 r. odbył się wykład dr hab. Dobroniegi Trawkowskiej, prof. nadzw. UAM na temat ,,Praca socjalna z rodziną. Między opieką a pomocą”. Wykład koncentrował się wokół kontekstów pól pomiędzy pomocą a opieką oraz odnoszących się  do nich zadań  pracowników  socjalnych  pracujących z rodziną.

W tym dniu miało miejsce również spotkanie studentów z przedstawicielami Programu Projektor Wolontariat Studencki, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, któremu towarzyszyła myśl przewodnia: Wolontariat wczoraj i dziś - nowe konteksty rozwoju kompetencji. Osobami prowadzącymi byli: dr Patrycja Zielińska i Piotr Pawłowski.

W ostatnim dniu została przeprowadzona dyskusja panelowa, pt. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi – przywilej czy konieczność”? Osoba prowadzącą dyskusję była mgr Małgorzata Mądry, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,. W dyskusji udział wzięli dyrektorzy kluczowych instytucji pomocy społecznej (Edyta Bujalska- Pawlak- Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie; Halina Rycak - Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Małgorzata Żołyńska- zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,  Jolanta Antoniuk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębowa Kłoda), przedstawiciele organizacji pozarządowych (dr Artur Kochański - Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Róża Otręba- Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności  „Bona Fides”,  Kazimierz Wójtowicz - Prezes Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu) oraz klienci pomocy społecznej. Celem spotkania  było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy współpraca międzysektorowa jest potrzebna, a jeżeli tak, to komu i dlaczego.

 

GALERIA zdjęć

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2017