Spotkanie z Profesor Agnes Kukulską-Hulme w Instytucie Pedagogiki UMCS

W dniu 14.02.2023r. o godz. 16.00 w Instytucie Pedagogiki UMCS w Sali Rady Instytutu odbędzie się spotkanie z Profesor Agnes Kukulską-Hulme, badaczką zatrudnioną w Institute of Educational Technology, Open University w Wielkiej Brytanii.Pani Profesor jest światowej sławy ekspertem w zakresie technologii uczenia się w edukacji zdalnej, wielojęzyczności, uczenia się pozaformalnego oraz technologii edukacyjnych stosowanych zwłaszcza w nauczaniu grup zmarginalizowanych.

Program spotkania obejmuje m.in.:
a) przybliżenie sylwetki Profesora Zygmunta B. Kukulskiego – twórcy pedagogiki w Polsce, prywatnie Dziadka Profesor Agnes Kukulskiej-Hulme;
b) prezentacja obecnych zainteresowań badawczych i realizowanych projektów międzynarodowych;
c) krótka dyskusja na temat zastosowania najnowszych technologii edukacyjnych w kontekście inkluzji społecznej.

Organizatorem spotkania jest Instytut Pedagogiki UMCS oraz Katedra Lingwistyki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    10 lutego 2023