Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 12 września 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się spotkanie reprezentantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii z interesariuszami zewnętrznymi.

Przybyłych gości przywitały Panie: dr Agniszka Bochniarz - Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Pscyhologii ds. jakości kształcenia i dr. hab. Agnieszka Lewicka Zelent, prof. UMCS, pełniąca funkcję pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

            Współpraca wydziału z naszymi partnerami owocuje licznymi wydarzeniami i projektami. Pani dr. hab. Agnieszka Lewicka-Zelent podkreśliła, że to właśnie dzięki niej obydwie strony mają możliwość nabywania nowej wiedzy i doświadczeń, a także dzielenia się nimi co jest niezwykle cenne.  Po spotkaniu panelowym odbyły się spotkania zakładowych koordynatorów z przedstawicielami placówek, na których wspólnie opracowywano harmonogramy pracy na rok 2019/2020.

            Dowodem efektywności i efektowności podejmowanych działań jest nie tylko zadowolenie naszych  interesariuszy wyrażone w anonimowych ankietach, ale stale poszerzający się krąg instytucji, które chcą współpracować z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. Cieszymy się z tego powodu niezmiernie i śmiało możemy powiedzieć, że wrześniowe spotkania z interesariuszami zewnętrznymi stały się już naszą tradycją.

                                                                                               Dr Urszula Olejnik

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2019