Spotkanie reprezentantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii z interesariuszami zewnętrznymi w dniu 18 września 2017 roku

Przybyłych na spotkanie panelowe powitała Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS dr hab. Anna Wojnarska. W spotkaniu wzięły również udział dr Agnieszka Bochniarz – Dziekan WPiP ds. jakości kształcenia oraz dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – pełnomocnik ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz koordynatorzy z poszczególnych zakładów WPiP.

            W ramach spotkania przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych usłyszeli podziękowania za dotychczasową współpracę, która realizowana jest w wielu placówkach: edukacyjnych, kultury, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i leczniczych, wsparcia, pozarządowych, diagnostycznych, akademickich i innych. Jak podkreśliła Dziekan dr A. Bochniarz, ta współpraca zaowocowała podniesieniem jakości kształcenia a także wzorową oceną Wydziału w kategorii „współpraca” przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Spotkanie panelowe poświęcone zostało omówieniu informacji związanych z tworzeniem sieci współpracy poprzez zawieranie porozumień o współpracę i o partnerstwie, które umożliwiają ustalenie klarownych zasad orgnaizowania, działania i finansowania wspólnych przedsięwzięć. Dr hab. A. Lewicka-Zelent poruszyła również kwestię aktywności studentów jako wolontariuszy w ramach współpracy z placówkami interesariuszy a także zaangażowaniu koordynatorów z poszczególnych zakładów w aktywizację obu środowisk.

            Po spotkaniu panelowym, interesariusze zewnętrzni udali się wraz z koordynatorami zakładowymi na spotkania w węższym gronie w poszczególnych Zakładach.

            Informacje o współpracy z interesariuszami zewnętrznymi dostępne są na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

dr Agata Świdzińska

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2017