Relacja z wykładu Myroslava Savchyna

W dniu 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w sali 56 w Instytucie Pedagogiki odbył się wykład Profesora Myroslava Sachyna z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu pod tytułem: „Duchowy paradygmat psychologii”.

Wykład poświęcony był omówieniu wielowymiarowego kontekstu badań sfery duchowej człowieka. Profesor odniósł się do teoretycznych, metodologicznych oraz praktycznych zagadnień związanych ze sferą duchowości oraz zapoznał słuchaczy z wynikami własnych badań przeprowadzonych w tym obszarze. Dyskutowane były między innymi różne poziomy integracji psychiki z duchowością, a także związki pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością a umiejętnością odróżniania dobra od zła. Profesor odniósł się również do zagadnień związanych z przeżywaniem swojego życia w perspektywie czasowej przez człowieka (wskazując na tradycyjne – horyzontalne oraz wertykalne ujmowanie czasu). Istotną rolę
w kształtowaniu własnego życia Profesor przypisał umiejętności wyciągania wniosków
z indywidualnych doświadczeń.  Wykład był okazją do zadawania pytań oraz wymiany myśli w tym obszarze. 

Galeria zdjęć

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2017