Organizacja pracy dziekanatu

Szanowni Studenci,

Osoby przebywające w budynkach Wydziału Pedagogiki i Psychologii zobowiązane są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz powinny się stosować się do zaleceń GIS.

W związku z obecną sytuacją stanu epidemii wszystkie sprawy będą załatwiane drogą mailową lub telefonicznie. Adresy e-mail i nr. telefonów do poszczególnych osób zajmujących się danym kierunkiem znajdują się na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakładce dziekanat.

W wyjątkowych sytuacjach i z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych możliwa będzie wizyta w punkcie obsługi studenta (sala nr 66 – I piętro- Instytut Pedagogiki- godz.11-14) w następujących dniach:

Wtorek-animacja kultury i praca socjalna

Środa-pedagogika

Czwartek-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Piątek-pedagogika specjalna

Dla studentów kierunku psychologia czasowo będzie uruchomiony punkt obsługi w Instytucie Psychologii, przy ul.Głębokiej 45 (wtorki, środy i czwartki w sali nr 2.15 w godz.10-14)

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl ­-student-stypendia.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 października 2020