Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów I roku

Informacja o obowiązkowych szkoleniach dla studentów rozpoczynających naukę w UMCS.

Szanowni Studenci,

W roku akad. 2020/2021 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia w formie on-line:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
 • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów i stopnia). oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

 

Szegółowe dane: Link do strony

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  13 października 2020