Obowiązkowe szkolenia dla studentów - termin dodatkowy

Dla studentów I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie: - bezpieczeństwa i higieny pracy, - etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, - przysposobienia bibliotecznego został uruchomiony dodatkowy termin na rozwiązanie testów zaliczeniowych: 12–29 lutego 2020 r. (do końca poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej).

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    12 lutego 2020