Konkurs projektów badawczych dla młodych naukowców i doktorantów

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych w 2015r.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych
w 2015r., dla młodych naukowców i doktorantów zgodnie z Wydziałowym regulaminem przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.


Wypełnione wnioski (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Wydziału) należy składać do Dziekanatu do Pani Ewy Sobieszek do dnia 24 kwietnia 2015r. (włącznie). Wnioski powinny zostać podpisane przez odpowiednich Dyrektorów Instytutów.

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pobranie odpowiednich wzorów ze strony internetowej Wydziału.

 

         Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej 

Dr hab. Anna Dudak

    Aktualności

    Data dodania
    9 kwietnia 2015