Konkurs na projekty w ramach sieci M-ERA.NET 2

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru do konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Nauki i sieć M-ERA.NET 2.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 - Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)  - Innovative surfaces, coatings and interfaces  - High performance composites  - Functional materials  - New strategies for advanced material-based technologies in health applications  - Materials for additive manufacturing

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Nie ma wymogu udziału partnera przemysłowego z Polski.

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczególowe informacje

 

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2018