Konferencja i jubileusz Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z okazji jubileuszu 45-lecia Wydziału organizuje w dniach 25-26 października 2018 r. ogólnopolską konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych pn. "Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii".

Celem Konferencji jest podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego w zakresie interdyscyplinarnych kontekstów współczesnej pedagogiki i psychologii w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilkunastu obszarach tematycznych, co pozwoli na możliwie wieloprofilowe analizy podjętej problematyki.

W związku z jubileuszem 45-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii zostanie wygłoszony przez dr Renatę Bednarz-Grzybek wykład okolicznościowy dotyczący przeszłości i teraźniejszości Wydziału. Goście będą mogli wysłuchać także koncertu instrumentalnego w wykonaniu dr. hab. Mirosława Grusiewicza oraz obejrzeć miniaturę sceniczną zaprezentowaną przez studentów Wydziału. Szczegółowe informacje na temat Konferencji i wydarzeń okolicznościowych znajdują się w niniejszym załączniku:

Program Konferencji (pdf)

Serdecznie zapraszamy!

Komitet programowy

Prof. dr hab. Janusz Kirenko - przewodniczący

dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS - z-ca przewodniczącego

Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - członek

dr hab. Anna Wojnarska - członek

dr Agnieszka Bochniarz - członek

dr Małgorzata Kuśpit - członek

Komitet organizacyjny:

dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS - przewodnicząca

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS - z-ca przewodniczącej

dr hab. Danuta Wosik-Kawala - sekretarz

dr Marlena Duda - sekretarz

mgr Magdalena Bury-Kamińska - sekretarz

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2018