Harmonogram egzaminów i zaliczeń w letniej sesji egzaminacyjnej

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w systemie zdalnym w letniej sesji egzaminacyjnej (link)

Zgodnie z:

ZARZĄDZENIEM Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzeniem Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w systemie zdalnym.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    30 czerwca 2020