Gratulacje dla Pani Prof. Barbary Gawdy z Instytutu Psychologii UMCS

W dniu 21 września 2020 Prezydent RP podpisał akt nadania tytułu profesora Pani dr hab. Barabarze Gawdzie z Instytutu Psychologii UMCS.

Prof. dr hab. Barbara Gawda jest związana z Instytutem Psychologii od początku swojej drogi zawodowej. Tutaj ukończyła studia i obroniła prace doktorską. Obecnie jest kierownikiem Katedry Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii UMCS (od 2019 r.), wcześniej, zaraz po uzyskaniu habilitacji w dyscyplinie psychologia powołała do życia Zakładu Psychologii Emocji i Poznania i w latach 2013-2019 pełniła funkcję jego Kierownika.

Prof. dr hab. Barbara Gawda specjalizuje się w psychologii emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych i psychologii klinicznej. Jest autorką około 150publikacji naukowych, między innymi, 24 artykułów z listy JCR, 10 monografii autorskich i współautorskich, ponad 40 artykułów z listy ministerialnej. Beneficjentka Narodowego Centrum Nauki, pełniła funkcję kierownika grantu badawczego pt. ”Afektywne, poznawcze i neuronalne mechanizmy fluencji werbalnej”. Czynnie uczestniczyła w ponad stu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych i zagranicznych. Jest członkiem International Society for Study of Individual Differences, International Association of Applied Psychology, International Society of Psychopathology of Expression.  

Najnowsze monografie:

1. Gawda, B., Kosacka, K. i Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS.

2. Gawda, B. (2019). The psychology of handwriting. New York: Nova Science Publisher Inc.

3. Gawda, B. (2018). Psychologia pisma. Poznawcza teoria związku psychika-pismo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

4. Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    12 października 2020