Fotorelacja z Jubileuszu z okazji osiemdziesięciolecia urodzin oraz sześdziesięciolecia pracy twórczej Profesora Stanisława Leona Popka

W dniu 6 maja 2016 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się uroczysty Jubileusz z okazji osiemdziesiątych urodzin oraz sześćdziesięciolecia pracy twórczej Profesora Stanisława Leona Popka. Organizatorami wydarzenia był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Uroczystość ta była okazją do spotkania osób ze świata nauki, kultury, sztuki oraz przyjaciół, których połączyła postać Profesora Stanisława Leona Popka. Goście mieli możliwość zamieszczenia pamiątkowych wpisów z Księdze Jubileuszowej, a także obejrzenia interesującej wystawy obrazów i akwareli Profesora oraz Jego publikacji pochodzących ze zbiorów bibliotecznych. Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia,
z inicjatywy Władz Wydziału powstała Księga Pamiątkowa prezentująca życiorys
i dorobek artystyczno-naukowy Profesora „Odsłony Twórczości Stanisława Leona Popka” (red. Małgorzata Kuśpit). Podczas spotkania, zaproszeni Goście zabierali głos, by osobiście podziękować Panu Profesorowi za współpracę, a także by złożyć życzenia i przekazać słowa uznania dla Jego dokonań. Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Stanisława Leona Popka oraz sześćdziesięciolecie Jego pracy twórczej było okazją do kolejnego wysłuchania słów Pana Profesora, a także kierowanych do Niego najserdeczniejszych życzeń owocnej pracy twórczej i naukowej. Jubileusz z radością wspomina cała społeczność akademicka.

Zapraszamy do GALERII

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2016