Dla studentów i doktorantów

   

        Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS informuje, że  w sprawie wniosku o przyznanie   stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021, student musi wystąpić drogą mailową o jego złożenie, wysyłając swoje dane (imiona, nazwisko, rok i kierunek studiów oraz nr indeksu) na adres mailowy: justyna.nowaczynska@poczta.umcs.lublin.pl  Oznacza to, że wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o ww. stypendium powinny mailowo przesłać swoje zgłoszenie do koordynatora p. Justyny Nowaczyńskiej celem dalszego złożenia wniosku w terminie do dnia 05.10.2020

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 października 2020