„Pułapki metodologiczne w przebiegu procesów badawczych w naukach społecznych”

Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych zaprasza na wykład z cyklu „Inspiracje Metodologiczne” pt. „Pułapki metodologiczne w przebiegu procesów badawczych w naukach społecznych”

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

15.12.2016r.
godz.14:00
Instytut Pedagogiki, sala 56

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha obecnie pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Od 2013 roku kieruje Katedrą Metodologii Badań Pedagogicznych UMK. Jest specjalistą metodologii badań społecznych. Szczególnie interesuje się zastosowaniem metod statystycznych w badaniach nad edukacją, analizą i zbieraniem zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych, opracowywaniem narzędzi badawczych oraz ogólnie procesem badawczym w naukach społecznych. Jest autorem podręcznika: „Metodologia badań nad edukacją” (Warszawa 2008/2011),a także licznych prac z zakresu pedeutologii, psychologii rozwojowej, szczególnie dotyczącej okresu wczesnej dorosłości. Jest współautorem pierwszego testu do pomiaru poczucia skuteczności wydanego przez Pracownię Narzędzi Badawczych KNP.

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2016