Zaproszenie na Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie organizowany jest Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

W trakcie wydarzenia nagrodzone zostaną organizacje, które przez swoje działania aktywizują  i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej. Celem Kongresu jest również wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych i identyfikacja oraz  promocja dobrych praktyk.

Organizacje do dnia 16 lutego 2018 r. mają możliwość zgłaszania kandydatur do odznaczeń (zasady ich przyznawania są zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie: www.konferencja.lublin.uw.gov.pl ).

Zgłoszenia udziału w Kongresie należy dokonać do dnia 19 marca 2018 roku.

W trakcie Kongresu odbywać się będą równolegle Targi NGO „Cudze chwalicie swojego nie znacie”,  w których organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego będą mogły prezentować swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Arkadiusz Wronowski
    Data dodania
    31 stycznia 2018