Zaproszenie do Konkursu Agroabsolwent

Informacje od Organizatora:

BNP Paribas Bank Polska S.A. we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności organizuje 5. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską lub magisterską) na temat związany z sektorem rolno-spożywczym.

Celem Konkursu jest promowanie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2022 lub 2023 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 1 grudnia br.

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto.

Dodatkowo, Uczestnicy Konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne zaoferowane przez Partnerów Konkursu, w tym m.in.:

  • nagroda specjalna ufundowana przez Farm Frites Poland S.A. – zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego – „rolnictwo zrównoważone w praktyce”,
  •  nagroda specjalna ufundowana przez ProCam Polska Sp. z o.o. – staż w firmie,
  •  nagroda specjalna ufundowana przez Timac Agro Polska Sp. z o.o. – staż w firmie,
  •  nagrody dodatkowe ufundowane przez firmę Plantpress Sp. z o. o. – vouchery do wykorzystania w sklepie internetowym na stronie www.plantpress.pl.

Ponadto, Patroni medialni ufundowali książki i prenumeraty czasopism dla laureatów nagród głównych oraz specjalnych.
Szczegóły Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie oraz na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent .

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2023