Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Na podstawie informacji od Organizatora:

Głównymi założeniami praktyk w Ministerstwie jest nastawienie na rozwój studentów, budowanie otwartości na nowe doświadczenie i przygotowanie ich do pracy w sektorach gospodarczych.

Najważniejszym celem praktyk jest stworzenie zaplecza kadrowego dla polskiej gospodarki a w przyszłości pozyskanie najlepszych absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w naszych branżach.

Poniżej znajduje się link do ogłoszeń dotyczących praktyk studenckich zamieszczonych na stronie internetowej. Znaleźć tam można również informacje nt staży i wolontariatu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/praktyki-studenckie-staze-absolwenckie-i-wolontariat

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2022