Nowy program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Opis na podstawie strony gov.pl:

Narodowe Centrum Nauki zachęca studentów i młodych naukowców z Ukrainy do udziału w nowym programie stypendialnym. Przedsięwzięcie umożliwia kontynuowanie studiów, przygotowanie pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz realizację innych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Kto może złożyć wniosek?

Do składania wniosków są uprawnione uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant powinna wskazać opiekuna naukowego wspierającego stypendystę. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń, które laureat programu zdobędzie w Polsce.

Termin składania wniosków

Termin naboru wniosków potrwa do 26 sierpnia. W uzasadnionych przypadkach może on zostać wydłużony do 3 miesięcy.

Dodatkowe informacje, w tym m.in. wymagania formalne, sposób aplikowania znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-program-stypendialny-ncn-dla-studentow-i-poczatkujacych-naukowcow-z-ukrainy

    Aktualności

    Data dodania
    3 sierpnia 2022