Ministerstwo Klimatu i Środowiska - rekrutacja

Informacja na temat rekrutacji na stanowiska pracy w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ogłoszenia o naborach na następujące stanowiska pracy:
 
- starszy specjalista do spraw regulacji prawnych i mechanizmów wsparcia w sektorze odnawialnych źródeł energii w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-do-spraw-regulacji-prawnych-i-mechanizmow-wsparcia-w-sektorze-odnawialnych-zr/
 
 

- specjalista do spraw transformacji energetycznej w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej:https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-transformacji-energetycznej-w-wydziale-polityki-energetycznej-w-departamencie-s/

 

- inspektor do spraw programowania prac państwowej służby geologicznej i nadzoru w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/inspektor-do-spraw-programowania-prac-panstwowej-sluzby-geologicznej-i-nadzoru-w-wydziale-program/

 

- główny specjalista do spraw kontroli w Biurze Kontroli i Audytu: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/glowny-specjalista-do-spraw-kontroli-w-wydziale-kontroli-poiis-79038/

 

- główny specjalista do spraw komunikacji i realizacji projektów edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Komunikacji: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/glowny-specjalista-ds-komunikacji-i-realizacji-projektow-edukacyjnych-78765/

 

- starszy specjalista do spraw strategii i planowania gospodarki odpadami w Departamencie Gospodarki Odpadami: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-do-spraw-strategii-i-planowania-gospodarki-odpadami-78895/


- specjalista do spraw wsparcia realizacji projektu Greenevo Akcelerator Zielonych Technologii w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej: https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-mkis/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-wsparcia-realizacji-projektu-greenevo-akcelerator-zielonych-technologii-78901/

 

Szczegółowe informacje na temat pracy, praktyk studenckich i wolontariatu zmieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021