Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje Studentów/tki - zaproszenie na otwarte webinary

Od 10 do 17 czerwca odbędzie się cykl webinarów w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkania są otwarte dla wszystkich studentów/tek zainteresowanych tematyką CSR i zrównoważonego rozwoju lub chętnych zdobycia wiedzy o tych obszarach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, zarządzanie różnorodnością czy działania podejmowane przez firmy w czasie pandemii to tematy webinarów dla studentów/tek zorganizowane w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prelegentami będą przedstawiciele firm ERGO Hestia, Banku BNP Paribas oraz jedno ze spotkań poprowadzi organizator. 

Obowiązuje rejestracja na spotkania: https://www.facebook.com/events/1127799754372988?ref=newsfeed

- Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje młodych ludzi od 2004 roku. Do tej pory, co roku zapraszaliśmy do programu 20 studentów i studentek, którzy zdobytą wiedzę w ramach LOB przekazywali dalej w swoim środowisku lokalnym. W tym roku wszystkie spotkania organizowane w ramach Ligi są otwarte dla studentów/tek, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub dopiero wkraczają w świat CSR i chcą zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju. W tym celu przedstawiciele firmy ERGO Hestia i BNP Paribas Bank Polska będą inspirować i edukować młodych ludzi podczas czerwcowych spotkań online - mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Informacja o webinarach:

10 czerwca, godz.15.00 - “CSR w obliczu pandemii. Działania podejmowane przez firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju w wyjątkowym czasie”.

Prowadzący: Mario Zamarripa, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia. 

W trakcie webinaru uczestnicy przyjrzą się bliżej działaniom realizowanym przez Grupę ERGO Hestia z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto będzie można dowiedzieć się jak CSR z perspektywy biznesu przeistoczył się w obliczu pandemii COVID - 19. 

Zapisz się na spotkanie>>

 

15 czerwca, godz. 10.00 -  “Co wiesz o zarządzaniu różnorodnością?”

Prowadząca: Patrycja Kamionek, Menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Czym jest różnorodność i dlaczego warto nią zarządzać? Dlaczego obecnie zarządzanie różnorodnością można uznać za fundament biznesu? Przed jakimi wyzwaniami stoją firmy i społeczeństwo w kontekście zarządzania różnorodnością pokoleniową? O wszystkich tajnikach różnorodności usłyszą uczestnicy spotkania a także będą mogli się zmierzyć z grą multimedialną, która w praktyce pokaże potencjały korzystania z zarządzania różnorodnością.  

Zapisz się na spotkanie>>

 

17 czerwca, godz.16.00 - “Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii i działaniach firmy”

Prowadząca: Agnieszka Michalik, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Bank Polska. 

Podczas spotkania uczestnicy/czki dowiedzą się jak instytucja finansowa zarządza wpływem na otoczenie – gospodarkę, środowisko naturalne i lokalne społeczności oraz jak dostosowuje ofertę produktów i usług do zmieniających się potrzeb klientów. Ekspertka opowie o kontrybucji Banku do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Zapisz się na spotkanie >>

Zajęcia online odbędą się na platformie Clickmeeting. Na spotkania obowiązuje rejestracja>>

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący od 2004 roku nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partnerzy: ERGO Hestia, BNP Paribas Bank Polska
Patroni medialni: dlastudenta.pl, ELSA Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), PRoto.pl

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2021