Konkurs AgroBioTop 2021 - Piąta edycja

Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2021 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci.
 
Kandydatury można zgłaszać do 18 września br.
 
Informacje o konkursie (w tym m. in. Regulamin, Formularz wniosku) znajdują się na stronie www Komitetu Biotechnologii PAN http://www.kbiotech.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=175&lang=PL.

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2021