Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - aktualne ogłoszenia o naborach na stanowiska

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze ogłoszenia o naborach dotyczą m.in. stanowisk:

 • Glówny specjalista w Wydziale Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Dyrektora Generalnego
 • Referendarz do spraw: benefitów pracowniczych oraz staży, praktyk i wolontariatów w Wydziale Rozwoju Kadr w Biurze Kadr i Rozwoju Zawodowego
 • Starszy Specjalista do spraw: monitoringu i analiz opinii i debaty publicznej w Wydziale Analiz Opinii i Debaty Publicznej w Departamencie Analiz
 • Specjalista do spraw: bieżącej obsługi organizacyjno-logistycznej i merytorycznej spotkań i wizyt PRM w Wydziale Organizacyjno-Protokolarnym w Centrum Informacyjnym Rządu
 • Radca do spraw: architektury informacyjnej państwa w Wydziale Architektury Informacyjnej Państwa w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa
 • Starszy specjalista Do spraw: usług komunikacji elektronicznej w Wydziale Usług Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Telekomunikacji

Szczegóły dotyczące aktualnych naborów na poszczególne stanowiska znajdują się na podanej niżej stronie:

https://nabory.kprm.gov.pl/?Ad%5BisAdvancedMode%5D=&Ad%5Bsort%5D=1&Ad%5BpagesCnt%5D=10&Ad%5Bid_province%5D=&Ad%5Bid_city%5D=&Ad%5Bid_institution%5D=&Ad%5Bid_institution%5D%5B%5D=inst161&Ad%5Bphrase%5D=&Ad%5Beducation%5D=&Ad%5Bid_institution_position%5D=&Ad%5Bbranch_ids%5D=&Salary%5Bsalary_income_kind%5D=&Salary%5Bsalary_min%5D=&Ad%5Bexperience%5D=&Ad%5Bexperience_period%5D%5B0%5D=0&Ad%5Bexperience_period%5D%5B1%5D=0&Ad%5Bdate_publication%5D=&Ad%5Bdate_expiration%5D=&Ad%5Bprocess_state%5D=1&Recruitment%5Bremote_recruitment%5D=0&Ad%5Bis_disability%5D=0&Ad%5Bis_first_foreigner%5D=0&Ad%5Bis_replacement%5D=0

Szczegóły dotyczące aktualnych naborów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególne stanowiska poza służbą cywilną znajdują się na podanej niżej stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/nabory-poza-sluzba-cywilna

  Aktualności

  Data dodania
  20 września 2022