Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - aktualne ogłoszenia o naborach na stanowiska

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze ogłoszenia o naborach dotyczą m.in. stanowisk:

  • Radca do spraw: prowadzenia ksiąg rachunkowych w Wydziale Obsługi Finansowej, Biuro Budżetowo-Finansowe cz. 16 i 23

 

Szczegóły dotyczące aktualnych naborów na poszczególne stanowiska znajdują się na podanej niżej stronie:

https://nabory.kprm.gov.pl/?Ad%5BisAdvancedMode%5D=&Ad%5Bsort%5D=1&Ad%5BpagesCnt%5D=10&Ad%5Bid_province%5D=&Ad%5Bid_city%5D=&Ad%5Bid_institution%5D=&Ad%5Bid_institution%5D%5B%5D=inst161&Ad%5Bphrase%5D=&Ad%5Beducation%5D=&Ad%5Bid_institution_position%5D=&Ad%5Bbranch_ids%5D=&Salary%5Bsalary_income_kind%5D=&Salary%5Bsalary_min%5D=&Ad%5Bexperience%5D=&Ad%5Bexperience_period%5D%5B0%5D=0&Ad%5Bexperience_period%5D%5B1%5D=0&Ad%5Bdate_publication%5D=&Ad%5Bdate_expiration%5D=&Ad%5Bprocess_state%5D=1&Recruitment%5Bremote_recruitment%5D=0&Ad%5Bis_disability%5D=0&Ad%5Bis_first_foreigner%5D=0&Ad%5Bis_replacement%5D=0

Szczegóły dotyczące aktualnych naborów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególne stanowiska poza służbą cywilną znajdują się na podanej niżej stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/nabory-poza-sluzba-cywilna

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2023