Grupa Azoty Puławy przyznaje stypendia

Grupa Azoty PUŁAWY już po raz trzeci przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przyszłości będą oni mieli szansę zasilić szeregi pracowników Spółki.

Z rozpoczętego w 2018 roku programu stypendialnego korzysta obecnie studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .

W roku akademickim 2020/21 na najzdolniejszych będą czekały cztery stypendia naukowe: dwa z nich tak jak w poprzedniej edycji programu mogą trafić w ręce studentów kierunku „inżynieria chemiczna i procesowa” na Politechnice Warszawskiej. Dwa kolejne stypendia to odpowiedź na zainteresowanie ze strony studentów kierunków niepowiązanych bezpośrednio z kluczową działalnością puławskiej spółki, ale umożliwiających związanie przyszłości zawodowej z Grupą Azoty PUŁAWY – chodzi o „biotechnologię” oraz „ekonomię” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wybór tych dwóch czołowych lubelskich uczelni związany jest z chęcią rozwijania dotychczasowej współpracy z nimi.

Program stypendialny Grupy Azoty PUŁAWY skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie. Za osiągnięcia naukowe studentów uznaje się publikacje specjalistyczne lub popularnonaukowe, udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię, wystąpienia na konferencjach i prezentacjach badawczych, nagrody i wyróżnienia w konkursach wiedzy. Stypendium wynosi 1180 zł brutto i jest wypłacane co miesiąc (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat programu  stypendialnego Grupy Azoty PUŁAWY, jak również jego regulamin zamieszczony został na stronie internetowej https://pulawy.grupaazoty.com/  w zakładce „Kariera i edukacja” (Program Stypendialny).

https://pulawy.grupaazoty.com/kariera-i-edukacja/program-stypendialny

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2020