Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł Śp. prof. dr hab. Kazimierz Pękala geomorfolog, wybitny badacz terenowy i nauczyciel akademicki, twórca i organizator lubelskiego ośrodka badań polarnych

Profesor Kazimierz Pękala urodził się 28 sierpnia 1936 roku.  

Studia geograficzne ukończył w 1961 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Uniwersytetem związał całe swoje życie zawodowe. Tutaj uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, a w roku  1990 otrzymał tytuł profesora. Od podstaw stworzył Zakład Geomorfologii i pełnił funkcję jego kierownika aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Opublikował blisko 200 prac naukowych, pod jego kierunkiem powstało ponad sto prac magisterskich i pięć rozpraw doktorskich.

Profesor Kazimierz Pękala był inicjatorem i głównym organizatorem wypraw geograficznych UMCS do Mongolii i na Spitsbergen, podczas których wielokrotnie sprawował obowiązki kierownika i opiekował się międzynarodowymi zespołami naukowymi z różnych ośrodków akademickich. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Reprezentował Polskę w International Permafrost Association.  

Zaangażowanie Profesora w badanie środowiska polarnego zawsze było doceniane w kraju i poza jego granicami. Za swoje dokonania został odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego, medalem Zasłużony dla UMCS, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Kazimierz Pękala był wzorem pracowitości i dociekliwości badawczej, nieodżałowanym przewodnikiem, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń lubelskich geografów, a nade wszystko wspaniałym, życzliwym i pełnym optymizmu Człowiekiem.

Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy Go znali.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej dnia 26 listopada 2018 roku o godz. 14.00, po czym  nastąpi złożenie Zmarłego do grobu.

 Żonie, Rodzinie i Przyjaciołom Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają
Kolegium dziekańskie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2018