Zintegrowany UMCS: szkolenia dla studentów WNoZiGP (rekrutacja)

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Zadania 4 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci:

 •  ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I albo II stopnia WNoZiGP z kierunków:

  • Geografia
  • Geoinformatyka
  • Turystyka i rekreacja
 • ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych I stopnia albo ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych II stopnia WNoZiGP z kierunku:

  • Gospodarka przestrzenna

Każdy uczestnik projektu otrzyma ok. 166 godzin wsparcia, na które składać się będą:

 • Bilans kompetencji
 • Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
 • Praktyczne zadania zawodowe dla studentów realizowane w formie projektowej
 • Wizyty studyjne
 • Forum branżowe

Zadania projektu realizowane będą w ramach czterech ścieżek kształcenia, które są dopasowane tematycznie do kierunków studiów:

 • GEOSpec
 • GEOInfo
 • GEOModelowanie
 • Destination Manager

Rekrutacja trwa do 18.10.2019 r.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim „Ikar”, ul. Czwartaków 15 w pok. 11 (parter) najpóźniej do dnia 18 października 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się w zakładce: Działania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Zad. 4

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  3 października 2019